Joran Wevelstad

Jeg er veldig glad i mitt yrke og å hjelpe mennesker. Og har derfor også pasienter som har fulgt meg siden jeg startet i 1992 og kommer jevnlig når de trenger hjelp. Min utdannelse har jeg fra Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati, SIKH og jeg er medlem av Norske Homeopaters Landsforbund, MNHL.

Homeopati:

Homeopati er den behandlingsform som ligger mitt hjerte nærmest og jeg har 24 års erfaring og har hatt full praksis fra 1992. På den tiden har jeg behandlet ca 4000 forskjellige mennesker med alle slags plager.

Veiledning/selvutvikling:

Homeopatisk behandling flettes automatisk inn i veiledning og mestring i livet, derfor har jeg i løpet av 24års erfaring og mange kurs også utviklet stor interesse for å arbeide med de psykiske aspektene i livet. Og har gode tilbakemeldinger ved å gi samtaleterrapi, være seg med eller uten Homeopatisk medisin.