Kvantemedisin

vitruvian-man-da-vinciKvantemedisin er læren om kroppens cellekommunikasjon, og metoder for å bruke kroppens informasjonssystem til å lese av og gjøre korreksjoner ved hjelp av datastyrt apparatur. Vi måler kroppens cellefrekvenser ved hjelp av pc. Resultatet blir sammenlignet med den optimale cellefrekvens som ligger lagret i en database, derfor kan vi også påvirke frekvensen positivt slik at pasienten får bedret sine plager.
Ubalanse i cellefrekvensen er ofte årsak til at kroppen ikke fungerer som den skal.

Apparatene vi benytter:

Introspect
Introspect er først og fremst et undersøkelsesapparat, og måler hvor i kroppen det er svekkelser og ubalanser. Frekvensen til flere hundre tusen friske og syke organer og vev er gjennom flere år blitt målt av russiske forskere, og disse ligger til grunn som sammenligning for målingene. Om pasientens frekvens i en celletype i et organ eller vev er i nærheten av gjennomsnittsmålingen for et friskt organ eller vev, er det å regne som normalt. Dess større dette avviket er, dess større problem. Dersom klientens målinger samsvarer med gjennomsnittsfrekvensen til organ med en spesifikk sykdom, vet man i tillegg hva som er problemet. Alle målinger gjøres i henhold til alder og kjønn, slik at målingene blir så korrekt som mulig.

Introspect kan også måle mikrofloraen i ulike organ. Den elektromagnetiske frekvensen til kjente bakterier, parasitter, etc, er lastet inn i softwaren. Man søker etter disse frekvensene i ulike organ, og finner dermed ut hvilken mikroflora som er i organet.

L.I.F.E
L.I.F.E er et behandlingsapparat, og har en stor database med ulike frekvenser. Vi behandler ut fra det som blir funnet ved undersøkelse med Introspect.

 

Les om våre andre behandlingsmetoder. Aqua DetoxHomeopati og Akupunktur 2000

< !-- center area -->